Trình độ ngôn ngữKhóa họcSố lượng giờKỳ thiKhóa học A1-B2Khóa học A2-C1

A1.1 80 tiết học Tiếng Đức bắt đầu 1 Tháng 9 năm 2021  
A1.2 80 tiết học Tháng 10 năm 2021  

A2.1 80 tiết học Tiếng Đức bắt đầu 2 Tháng 11 năm 2021 Tháng 9 năm 2021
A2.2 80 tiết học Tháng 1 năm 2022 Tháng 10 năm 2021

B1.1 100 tiết học Tiếng Đức B1 Telc-Chứng chỉ tiếng Đức Tháng 2 năm 2022 Tháng 11 năm 2021
B1.2 100 tiết học Tháng 3 năm 2022 Tháng 1 năm 2022

B2.1 140 tiết học Tiếng Đức B2 Telc Tháng 4 năm 2022 Tháng 2 năm 2022
B2.2 140 tiết học Tháng 6 năm 2022 Tháng 3 năm 2022

C1.1 120 tiết học Tiếng Đức C1 Telc hệ đại học   Tháng 4 năm 2022
C1.2 120 tiết học   Tháng 6 năm 2022
Các khóa học B2 chuyên sâu dành cho người lớn có kế hoạch vào tháng mười năm 2021 và tháng 3 năm 2022 (tùy thuộc vào số lượng người đăng ký).
Khóa học chuyên sâu C1 dành cho người lớn phải đăng ký trước
Khóa học điều dưỡng B1-B2 phải đăng ký trước


Đăng nhập ở đây