Tất cả các giảng viên của trường đều là những người làm việc ở chế độ biên chế lâu dài, ổn định và đã tốt nghiệp ít nhất là hệ cử nhân cũng như đều được đào tạo về giáo dục. Họ đều là người Đức bản địa, có kinh nghiệm nhiều năm trong việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Đức cho người nước ngoài.Anja Sternicke

Hiệu trưởng, giảng viên khóa học tiếng cấp tốc (tiếng Đức cho người nước ngoài, tiếng Anh), khóa học tiếng hội nhập, tiếng Đức cho nghề điều dưỡng

Anja Bellinger

Giảng viên khóa học tiếng chuyên sâu (tiếng Đức cho người nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha), khóa học tiếng hội nhập, khóa học cho người mới bắt đầu và khóa tiếng Đức cho nghề điều dưỡng

Marita Kaplan

Giảng viên khóa học tiếng chuyên sâu (tiếng Đức cho người nước ngoài, tiếng Anh), khóa học tiếng hội nhậpDan Fan

Giảng viên khóa học tiếng chuyên sâu (tiếng Đức cho người nước ngoài, tiếng Anh)

Roy Weißbach

Hỗ trợ học tập vào buổi chiều, phụ trách giờ học bổ sung cho khóa học chuyên sâu, các hoạt động thể thao