Các học sinh khóa 2020-21 đã tham gia dã ngoại vào ngày 07.07.2021bằng một chuyến đi bộ đường dài tới lâu đài Augustusburg. Sau chặng đi bằng tàu hỏa của vùng núi mỏ quặng Erzgebirge, chúng tôi chuyển sang cáp treo ở Erdmannsdorf.

Tôi đã học tiếng Đức từ năm 2020 đến năm 2021 tại trường ngôn ngữ ASG ở Annaberg,vì sau này tôi muốn học trung học ở Đức nên tôi phải học tốt tiếng Đức trước.Đây là sự khởi đầu và những trải nghiệm quý giá cho cuộc sống mới của tôi sau này.

Học sinh khóa học 2019-2020 đã có một ngày đi dã ngoại vào ngày mùng 09.07.20 ở Augustusburg.