Kể từ tháng 1-2016 khóa học“ Tiếng Đức B1-B2 dành cho điều dưỡng“ cũng thường xuyên được mở ra.

Trình độ chuyên môn này dành cho các chuyên gia quốc tế trong ngành điều dưỡng. những người đang làm việc trong các viện dưỡng lão hay bệnh viện ở khu vực những nước nói tiếng Đức. Tương tự cũng dành cho những người có dự tính như vậy trong tương lai.

Những người tham gia được chuẩn bị đặc biệt để giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói với bệnh nhân, với những người thân của họ hoặc với những người dân xung quanh, với các đồng nghiệp và các bác sĩ. Phải trình bày được những tình huống nghề nghiệp điển hình, các phương tiện ngôn ngữ và từ vựng chuyên môn đủ để truyền đạt tới với họ. Điều này được thể hiện nhất quán trong bốn kỹ năng nghe, đọc, viết và nói.


DaF für Pflegekräfte


Kết thúc khóa học, kỳ thi telc tiếng Đức B1- B2 được thực hiện. Chứng chỉ bằng B1 và B2 công nhận khả năng ngôn ngữ liên quan tới lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu.

Chứng chỉ ngôn ngữ B1 còn hạn định (telc hoặc Goethe) hoặc bài kiểm tra tiếng Đức cho người nhập cư B1 là điều kiện tiên quyết để nhập học trực tiếp. Nếu bạn chưa có chứng chỉ B1, bạn có thể bắt đầu với khóa dự bị A2-B1. Trước khi khóa học bắt đầu, sẽ thực hiện một bài kiểm tra tại chỗ để xác định trình độ ngôn ngữ hiện tại.

Nội dung khóa học

 • Cơ cấu của ngành điều dưỡng tại Đức-Sự khác biệt giữa ở bệnh viện, dịch vụ chăm sóc theo giờ, nhà điều dưỡng

 • Nhiệm vụ của một trợ lý điều dưỡng và chuyên nghiệp

 • Thông tin về hệ thống chăm sóc sức khỏe của Đức

 • Từ ngữ y khoa

 • Đặc điểm ngữ pháp trong văn bản và văn nói

 • Luyện tập về viết tài liệu

 • Bệnh sử điều dưỡng

 • Thảo luân với bệnh nhân và thân nhân của họ

 • Chăm sóc điều dưỡng

 • Giao ban, giao ca

 • Viết báo cáo lịch sử công việc điều dưỡng

 • Cư xử và giao tiếp với cư dân, người thân của bệnh nhân, đồng nghiệp, cấp trên và các bác sĩ

Phạm vi khóa học


280 tiết học (mỗi tiết là 45 phút) cho điều dưỡng B1-B2
20 tiết học (mỗi tiết 45 phút) cho luyện thi

Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và trả lời các câu hỏi của các bạn.


Đăng nhập ở đây